Людям з порушення зору Звичайна версія

Реструктуризація іпотечних кредитів

Якщо Ви:

 • Маєте кредит у банку, що ліквідується;
 • Не є фізичною особою-підприємцем
 • Не є пов’язаною з банком особою
 • Раніше не реструктуризували заборгованість за цим кредитом за нормативно-правовими актами Фонду –

Скористайтеся Умовами погашення кредитної заборгованості за програмою Фонду!


1 вересня 2022 року набрали чинності Умови погашення кредитної заборгованості (далі - Умови), дія яких поширюється на усіх фізичних осіб-позичальників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом. Умови діятимуть до 31 серпня 2023 року включно, а для позичальників, які на дату завершення дії Умов не матимуть простроченої заборгованості, будуть продовжені до кінця дії кредитного договору.

Заборгованістю за кредитним договором є сума залишку кредиту, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.

Умови, зокрема, передбачають:

 • процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% (одна тисячна процента) річних;
 • комісія становить 0,01 грн (1 копійку) та застосовується з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання позичальника до Умов погашення заборгованості;
 • погашення кредитної заборгованості здійснюється щомісячно, починаючи з місяця приєднання до Умов погашення заборгованості, згідно з графіком, визначеним умовами кредитного договору, але у розмірі не менш ніж 10000,00 грн для кредитів, забезпечених іпотекою; 1 000,00 грн для інших кредитів та не більш ніж загальна сума заборгованості за кредитним договором;
 • приєднання позичальників до Умов погашення заборгованості відбувається автоматично, без укладання будь-яких додаткових договорів, після здійснення платежу у вказаному розмірі протягом періоду (строку) дії Умов погашення заборгованості, тобто з 01.09.2022 до 31.08.2023 включно. Приєднання до Умов погашення заборгованості здійснюється один раз протягом періоду (строку) їх дії, тобто, найвигідніше для позичальника якомога скоріше приєднатись до Умов погашення та дотримуватись їх виконання протягом періоду їх дії;
 • у разі відсутності станом на 01 вересня 2023 року простроченої заборгованості за кредитом фізичної особи-позичальника вказана ставка діятиме й далі, у разі виконання умов договору до повного погашення заборгованості.

ВАЖЛИВО! Для позичальників-військовослужбовців ЗСУ та інших передбачених законодавством військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять, чи проходили військову службу на території України протягом дії Умов погашення заборгованості, вказана процентна ставка та розмір комісій діють з 01 вересня 2022 року незалежно від строків та сум оплат ними заборгованості за кредитом. 

Для цього сам позичальник, члени його сім’ї, законні представники тощо мають надати до банку документи, що підтверджують такий статус.

При погашенні заборгованості за вказаними Умовами встановлюється черговість погашення згідно з умовами кредитного договору.

Детальну інформацію про умови погашення кредиту Ви можете довідатисьу будь-який робочий день у банку, позичальником якого Ви є, або жзателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 105 800. Уся інформація про реструктуризацію у форматі «питання-відповіді» доступна за посиланням.


Розмір щомісячного платежу та строки його внесення

Протягом періоду дії Умов боржник має щомісяця здійснювати платежі, відповідно до строків, встановлених кредитним договором. Щомісячна сума погашення кредитної заборгованості складає заборгованість в сумі відповідно до договору або в розмірі 10 000,00 грн для кредитів, забезпечених іпотекою (більша з двох вказаних сум), і заборгованість в сумі відповідно до договору або 1 000,00 грн (також більша з цих двох сум) для інших кредитів та не більш ніж загальна сума заборгованості за кредитним договором. 

Якщо Ваш кредит номіновано в іноземній валюті – Ваш щомісячний платіж складатиме еквівалент 10 тис. грн і вище, визначеному за курсом НБУ на дату, що передує даті внесення першого платежу за умовами реструктуризації.


Приклад: 

Ваша заборгованість станом на 25.02.2022 складає 10 000,00 грн, розмір щомісячного погашення - 5% від залишку, відсоткова ставка за кредитом – 35% річних, пільговий період за договором – до 15 числа місяця, наступного за місяцем використання коштів.

З 24.02.2022 по 31.08.2022 діяли умови Кредитних канікул, за якими:

a. процентна ставка за кредитом складає 0,0001 % річних;

b. кінцевий термін повернення коштів за кредитом настає протягом Кредитних канікул, він встановлюється на день, наступний за днем закінчення дії вказаних умов Кредитних канікул.

Відповідно до нових Умов погашення кредитної заборгованості, що діють у період з 01.09.2022 до 31.08.2023 включно:

a. графік погашення заборгованості за кредитом – відповідно до договору або в розмірі 1000,00 гривень (більша з двох вказаних сум). Сума за договором –10 000,00 * 5% = 500,00 грн, що менше 1 000,00 грн, передбачених Умовами. Таким чином розмір щомісячного погашення заборгованості – 1000,00 грн;

b. процентна ставка – 35% річних застосовується з 01.09.2022;

c. у разі погашення заборгованості в сумі не менше 1000,00 грн протягом вересня 2022 року, позичальник здійснює приєднання до Умов погашення заборгованості та процентна ставка з 01.10.2022 складе 0,001% річних;

d. у разі не погашення заборгованості в сумі не менше 1000,00 грн у вересні 2022 року, продовжує застосовуватись процентна ставка за договором.


Як приєднатись до Умов погашення кредитної заборгованості перед банком, що ліквідується?

Крок 1. Здійсніть початковий платіж (не менш ніж 10 000,00 грн для кредитів, забезпечених іпотекою; 1 000,00 грн для інших кредитів та не більш ніж загальна сума заборгованості за кредитним договором).

Крок 2. Сплачуйте щомісяця внески у розмірі, вказаному у попередньому пункті.

НАГАДУЄМО, ЩО ПОРУШЕННЯ УМОВ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЯКИЙ ДІЯВ ДО МОМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, ТА ПОНОВЛЕННЯ ФОНДОМ РОБОТИ ЩОДО ПРОДАЖУ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ЦИМ КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ.

* * *

Водночас, для позичальників, які мають заборгованість за кредитами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, і далі діє програма реструктуризації таких кредитів відповідно до Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018 №372 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за №254/31706), що набрала чинності 23 березня 2018 року.

Отже, якщо ви є фізичною особою-позичальником банку, ліквідацію якого здійснює Фонд, та:

 • Маєте кредит у банку, що ліквідується, забезпечений іпотекою, – будинком, квартирою чи іншою нерухомістю (не обтяженою іншими зобов’язаннями).
 • Не є фізичною особою-підприємцем
 • Не є пов’язаною з банком особою
 • Раніше не реструктуризували заборгованість за цим кредитом за нормативно-правовими актами Фонду – 

Скористайтеся можливістю РЕСТРУКТУРИЗУВАТИ свою заборгованість!

Що це означає?

Реструктуризація – це зміна істотних умов кредитного договору, як-от процентної ставки, графіка погашення боргу тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов’язань боржником.

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 105 800. Уся інформація про реструктуризацію у форматі «питання-відповіді» доступна за посиланням.

Серед ключових моментів програми – перегляд черговості погашення кредитної заборгованості. Встановлено таку черговість:

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації – 0,01% річних;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації – 1 грн;

3) заборгованість за основним боргом («тіло» кредиту).

У наступні черги йдуть: погашення простроченої заборгованості за нарахованими процентами; простроченої заборгованості за комісійними винагородами; інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Таким чином основна частина суми щомісячного платежу зараховується на погашення «тіла» кредиту (заборгованість за основним боргом).

Умовою приєднання до програми реструктуризації є сплата початкового платежу – не менше (у випадку іпотеки майнових прав) або 10 (у випадку іпотеки нерухомого майна) процентів від суми кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення боржника до банку щодо прийняття умов реструктуризації.

ВАЖЛИВО! Реструктуризація не передбачає зміну валюти кредиту, зміни забезпечення за договором, списання або прощення частини заборгованості.

При продовженні Фондом строків управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів банку період реструктуризації кредитної заборгованості може бути також продовжений.

ВАЖЛИВО! Після завершення періоду реструктуризації, відновлюється черговість погашення кредитної заборгованості відповідно до умов кредитного договору, що діяли до проведення реструктуризації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Мінімальний щомісячний платіж в період реструктуризації складає 2 000 гривень або еквівалент в іноземній валюті, а максимальний - 10 000 гривень, який за згодою позичальника може бути і більшим.


Неустойка, право на яку виникло у банка до проведення реструктуризації, не застосовується при погашенні боргу за кредитним договором.

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 105 800.


Яким буде розмір щомісячного платежу та строки його внесення?

Протягом періоду реструктуризації боржник має щомісяця здійснювати платежі, відповідно до строків, встановлених договором про реструктуризацію (додатковим договором до кредитного договору).

Щомісячний платіж розраховується один раз при підписанні угоди про реструктуризацію і фіксується у валюті попередньо підписаного кредитного договору. Проценти та комісії у період реструктуризації сплачуються ОКРЕМО від щомісячного платежу.

При цьому при розрахунку встановлюється межа щомісячного платежу - 10 тисяч гривень. 

Якщо у Вас гривневий кредит – то Ваш максимальний щомісячний платіж на період реструктуризації не перевищуватиме 10 тис. грн (лише за Вашою згодою цю суму може бути збільшено).

Якщо Ваш кредит номіновано в іноземній валюті – то Ваш максимальний щомісячний платіж буде зафіксований у сумі, яка не перевищуватиме  еквіваленту 10 тис. грн, визначеному за курсом НБУ на дату, що передує даті проведення реструктуризації (лише за Вашою згодою цю суму може бути збільшено).


Наприклад, сьогодні Ви підписуєте договір про реструктуризацію свого кредиту, виданого у доларах США.

Учора офіційний курс НБУ становив 28 грн за 1 долар США.

Відтак, Ваш щомісячний платіж максимально може становити 10 000/28= 357 долар США.

Зверніть увагу на те, що якщо наступного місяця курс гривні зміниться, і 1долар США коштуватиме 25,8 грн, то фактично Ваш платіж становитиме 357*25,8=9 210 грн.

Якщо щомісячний платіж складе менше 2 000 грн, його розмір буде зафіксований в сумі 2 000 грн, або більшій – за згодою позичальника.


Чи можна платити більше чи менше?

Якщо Ви сплачуєте суму більшу, ніж розмір щомісячного платежу, кошти у період реструктуризації будуть зараховані на погашення заборгованості за кредитом, а в подальшому – на погашення простроченої заборгованості за нарахованими процентами; простроченої заборгованості за комісійними винагородами; в рахунок заборгованості за іншими платежами, передбаченими кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Сплата в сумі меншій, ніж розмір щомісячного платежу, є порушенням умов реструктуризації.


Як реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, що ліквідується?

Крок 1. Зверніться до банку задля уточнення інформації стосовно Вашого кредиту. Дізнайтеся, чи виставлено Ваш кредит на продаж, та про детальні умови реструктуризації, проаналізуйте усі дані та прийміть зважене рішення.

Крок 2. Зверніться до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

До заяви додайте документи, що дають можливість:

 • ідентифікувати Вашу особу як боржника, поручителів та заставодавців за кредитом;
 • підтвердити право власності на майно, що є предметом забезпечення (на предмет наявності / відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Зверніть увагу! У разі подання неповної інформації, неналежним чином оформлених документів, подані документи можуть бути повернуті для приведення його у відповідність до встановлених Фондом вимог. Крім того, з метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право запитати додаткову інформацію, документи.

Крок 3. Зачекайте, поки заява на реструктуризацію буде розглянута банком і Фондом. 

Зверніть увагу! З метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, на цьому етапі Фонд також має право запитати додаткову інформацію, документи.

Крок 4. У разі отримання позитивного висновку щодо проведення реструктуризації – укладіть додаткову угоду і не пізніше наступного дня після укладання здійсніть початковий платіж.

Крок 5. Сумлінно виконуйте умови реструктуризації.

ПОРУШЕННЯ БОРЖНИКОМ УМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЯКИЙ ДІЯВ ДО МОМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, ТА ПОНОВЛЕННЯ ФОНДОМ РОБОТИ ЩОДО ПРОДАЖУ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ЦИМ КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ.

Основними порушеннями фізичною особою - боржником умов реструктуризації є:

 • незабезпечення своєчасної сплати початкового платежу;
 • невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації – невчасної чи не в повному обсязі сплати щомісячного внеску, тощо.

* * *

Приєднання боржника до Умов погашення кредиту чи підписання ним договору щодо реструктуризації є підставою для припинення банком роботи щодо продажу права вимоги за таким кредитним договором та зняття відповідного лота з торгів.

Продаж прав вимоги за такими кредитними договорами здійснюється в останню чергу з урахуванням вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.Вказані Умови погашення заборгованості та умови реструктуризації діють для позичальників усіх банків, що ліквідуються, як для позичальників, які виконували зобов’язання за своїми кредитами належним чином, так і тих, хто з різних причин припинили обслуговувати свої борги.

Приєднання до Умов погашення заборгованості або реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах; зберегти або відновити позитивну кредитну історію та в подальшому використовувати всі можливості кредитування.